Militær tjeneste
 Fra lægsrullerne:


 N (1889) - nr.9 - Jens Peter Jørgensen, søn af hmd & maskinbygger Lars Jørgensen - født i Lumby - 1871-13/5
Bedtegninger:  14/8-93 modtager flyttebevis til  3-145, er at tiltræde
3-(udskrivningskreds) - 145 (lægsnr.)- R (årstal).  501 (løbenr)   --- august 93.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lægdets nr 145
R (1893) - nr 501 - Jens Peter Jørgensen -rettet til Arndal- faderen: hmd. & maskinbygger Lars Jørgensen - født i Lumby
1871-13/5 - Sundhedstr. -  mødt 13/6-1894  og hjemsendt 16/6.95
bedtegninger:  3-128- nr 9
1894 Sparekasseassistent,  65½ " (166,37 cm),  E.K.5 (egentlig krigstjeneste) og S (soldat) ,  LN 2096 (lodtrækningsnr.)
1894  Sygepasser.
*******************
E.K.5 = Egentlig krigstjeneste - E.K.5 = 1894-1912 hertil udtages værnepligtige, som ikke er egnet til nogen af de andre klasser (E.K 1-2-3-4; det vil sige til infanteriet (fodfolket)
1894 - 1912 Feltartelleriets Konstabler)
Jens Peter til venstre