Niels Christian Jørgensen / Arndal
Navneforandring i 1903 til Arndal
                                                                 Karen Kirstine Andersen                      

dåb:  født den 18.11.1868 , døbt i kirken den 1.1.1869
forældre Husmand og snedker Lars Jørgensen og hustru Maren Hansen i Lumby
faddere:  pigen Anne Marie Nielsen tjende hos Gårdmand Peter Hansen
gårdmand Anders Knudsen og maskinbygger Hans Hansen (barnets morfar)
alle tre i Lumby  og  husmand  Ole Andersen i Taarup

*********************

Efter pastor Urban Hansens notate, (læst på Lumby lokalhistoriske arkiv):
var Niels Christian også halvejs døvstum. Flink arbejder.
**********
 
Gift 1918
Ungkarl Niels Christian Arndal, født i Lumby, Lumby sogn, Lunde Herred 1868,
18. november. Væver i Lumby.
Søn af husmand og sneker Lars Jørgensen og hustru Maren Hansen samme sted
med
Pige Karen Kirstine Andersen, født i Volderslev,Stenløse sogn 1886 den 2. juni,
 Husbestyrerinde, Volderslev.
datter af fodermester Johan Jensen Andersen og hustru Ane Marie Petersen, sammesteds
 
Vidner: Hans Jørgen Arndal, Landpost, Lumby
Johan Jensen Andersen, Fodermester, Volderslev
 
Tillyst:
a) 1916, 12. August
B) 13., 20., og 21. august
 
Gift den 1916, 23 september i Stenløse
a) sognepræst Vested ?
b) i Kirken
 
--------------------------------------------------------------------------------
 
DØD 24. december 1937 - 69 år.
Væver (på fabrik i Odense), Lumby, sidste fælles bopæl med efterlevende hustru Karen Kirstine Andersen.
Afdøde var født i Lumby sogn, søn af husmand og snedker Lars Jørgensen og hustru Maren Hansen
begravelsen af sognepræst Leth

Dødsattest (Domkirken Odense) 25. december 1937
Bogense skifteret.

Folketællinger
Folketælling 1916 - Lumby
Christian Arendal - væver - arbejde i Odense
Indkomst -1200,- kr.
Formue - 5300, -
skat stat - 12,38
kommune skat - 17.35
-------------------------------------------------------------------------------- 
FT. 1921 Lumby
Kristian Arndal - 18-11-1867 gift - husfader -
Væver - f. Lumby
Karen Arndal - 11-06-1866 gift - husmoder -
 husgerning - Fangel, Odense amt
Ingrid Thorn - 25-07-1908 - ugift - barn -født.. Fangel
Villy Arndal - 21-01-1918 -ugift - barn - født Lumby
Maren Jørgensen - 02-01-1841 - enke - slægtning - f. Lumby
Christian Arndal

Billedet fra Lumby Lokalhistoriske ArkivKaren Kirstine Andersen                  
Fra Kirkebogen:
Dåben:   Karen Kirstine Andersen
Arbejdsmand Johan Jensen Andersen og hustru Ane Marie Pedersen  (25 år)

Faddere: barnets moder Ane Marie Pedersen
Kirsten Andersen
Hmd. Hans          Chr. Pedersens hustru i N. Lyndelse
barnets fader Johan Jensen Andersen
husmand Peder Hansen af Volderslev
Hans Chr. Pedersen af N. Lyndelse

anmærkninger:  Konen introduceret den 11-7-1886
Attestation af 1. juni 1886 meddelt af sognepræsten.
I følge meddelelse fra V.S..... fattig----- af  5.2.1887
          --------------------------------
Konfirmation:  3-9-1900  i Stenløse Kirke
Tjener hos gårdejer Hans Jørgen Johansen i Svendstrup.
forældre: Husmand Johan Jensen Andersen i Volderslev og hustru Ane Marie Pedersen
Født i Stenløse 1886.2.6    døbt 11.7.1886
Kundskaber  - g
opførsel     - mg
Sognepræst Christensen, Stenløse.

----------------------------------------
Fra udskrift af Skiftebog for Bogense
10.1.1938 ansøgte Karen Arndal om at sidde i uskiftet bo efter
 ægtefællens død 24.12.1937.
Dette godkendt af fællesbørnene Laurits Johan Arndal og Mourits Ernst Hilmar Arndal.
Skifteretsattesten begæres tinglyst på ejendommen mart.nr. 20b Lumby by og sogn
af areal 540 m2.
Ejendommen er vurderet til 11000,- Grundværdi  3000,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Den 12 december 1963 solgte Karen Arndal huset på H.C.Lumbyvej 36.
DØD  14 maj 1964 i Lumby