1864  -ansøgning om erindringsmedalje


Som det fremgår af ansøgningen, fik Lars Jørgensen en erindringsmedalje
for sin deltagelse i krigen 1864.

Ved 16. Regiment
1. Kompani

Han deltog som menig i perioden
  18. maj til 7 November


Lå på sygehuset i Odense i 60 dage, der står ikke om han var såret eller hvad han lå der for.