Lumby, Odense Amt

                                                                       

                     Teksten her er skrevet af Povl Edvard Hansen.
                           Se i øvrigt Lumby.dk og Trap Danmark.

Lumby er en gammel landsby. Nævnes første gang i 1200-tallet og havde da og helt frem til første halvdel af det 19. århundrede fjordens kystlinie tæt på. Den gamle landsby, der stadig er i landzone, starter ved kirken og Kvadrillevej og strækker sig nordpå langs H.C. Lumbyes Vej. Bydelen syd og vest for kirken er den nye del, beliggende i byzone.

Det gamle Lumby var en såkaldt “slynget vejby” med gårde og huse grupperet omkring et slynget vejforløb. Dette oprindelige landsbypræg er i stor udstrækning bevaret i den nordlige del af H. C.  Lumbyes Vej, hvor en del af de gamle gårde og huse stadig sætter sit præg på landsbyen, som de har gjort det i århundreder. Dette landsbymiljø er bevaringsværdig, ikke for at gøre den nordlige bydel til et museum, men fordi at det har en værdi i sig selv at byen har sit særpræg, har historie midt i et moderne samfund.

Nyere bebyggelse er kommet til og naturligt indpasset blandt den gamle bebyggelse langs vejen

og netop denne tilpassede udvikling må tilstræbes i denne del af byen også i fremtiden.  Lumby er trods nærheden til Odense med forstæder stadig beliggende som en selvstændig enhed. Dette viser sig især tydeligt fra Bladstrupvej og Otterupvej, hvor man ser byen omkranset af marker. Dette indtryk udefra bør der værnes om og særlig bevaringsværdig er indkikket fra øst mod den nordlige del af byen. Her hæver landsbyen sig op over marker og enge og som den tidligere har gjort over fjorden.

http://lumby.dk/Media/transparent.gif