Alle navne i slægten - Fornavne

Slægten omfatter 2558 personer i 795 familie grupper og 155 aner til Elna Arndal

Forrige navne
Carroline Eilersen (1804-1891)
Carsten Arndal (xxxx-....)
Carsten Hansen
Casper Claudi Rasmussen (xxxx-....)
Catharina Magdalene Pedersdatter - Ane nr: 101
Cathrine Djernes (1826-....)
Cathrine Fasterling (1695-....) - Ane nr: 331
Cathrine Michelsdatter
Cathrine Rasmussen
Cathrine Christine Frees (1772-....)
Cathrine Marie Jensen (1812-1871)
Cecilia Daugstrup (1795-....)
Cecilie Bertelsen
Cecilie Nielsen (1914-....)
Cecilie Christiane Nielsen (1836-....)
Charlotte Dietz (xxxx-....)
Charlotte Hansen (xxxx-....)
Charlotte Amalie Marie Schmidt (....-1882)
Chatarina Møller (1835-....)
Chathrine Wind (1914-....)
Chatrine Hansine Bork (1903-1983)
Chresten Lauersen (1737-1805) - Ane nr: 96
Christa Emilie Nørgaard (....-1951)
Christen Bang (1751-....)
Christen Christensen
Christen Christensen (1887-1975)
Christen Christensen (1913-....)
Christen Madsen
Christen Madsen (....-1771)
Christen Madsen (1781-....)
Christen Svendsen (1831-....)
Christen Andersen Nygaard (1758-1785)
Christen Andreasen Nyegaard (1758-1785)
Christen Hansen Schulz (1828-....)
Christen Harry Borch Bork (1900-....)
Christen Jensen Rum
Christen Lauesen Bork (1871-....)
Christen Laursen Bork (1808-1878) - Ane nr: 24
Christen Laursen Bork (1866-....)
Christen Madsen Bork (1844-1848)
Christen Peter Jørgensen (1858-....)
Christen Smidt Hansen (1778-1823)
Efterfølgende navne
 

Siderne er lavet den 4-apr-2022 med GEDHTanc Version 2.46.27 (Unregistered)  © 2018