Afskrift fra  Realregisteret fra Lunde--  Skam Herreder

For  Ejendommen  H.C.Lumbysvej nr. 36  ,  Matr.  20b, min farfars fødehjem, har jeg i realregisteret fundet, ejerne fra 1843 og til  1924, som vist på denne side.
Huset er bygget i 1800 , hvem der har bygget huset og hvem der har ejet det indtil 1843, ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, men vil fortsat lede efter det.

************
Folie 73.   Lumby sogn     Ejendommen rgl.nr. 3 – 225 -    Selvejerhus  med Have
 Adkomster
    Peder Mikkelsen   --- fra Dorthe Olsdatter   -  for 325 Rd..
1 -   udstedt  1843.20.dec   - Tinglæst   1843. 10.Jan.   – Fol.i P. 10/504     
 
Mechanicus  Hans Hansen   -  fra Peder Mikkelsen for   500 Rd..
2 – udstedt 1852,14. juni  - Tinglæst  1852, 22 Juni   -   Fol. 11 i P. 668
Tømre Lars Jørgensen
3 – udstedt 1872, 23 Sept.   -  Tinglæst 1872, 24 Sept.  – Fol. 16 i P. 178
Skjøde fra Svigerfaderen Maskinbygger Hans Hansen  for 600 Rd.  Og  Fribolig m.v.
Beregnet til 40 Rd aarlig.
 ___________________________________________________________________________
Folie 174         Et Umatr. Parcelhus  med Have.    Lumby
Fortsat fra Reg. Folie 73 
Hus med Have  ,   …..  med M.N.20b   1½ Alb.
Halvaarlig Ydelser fra Tiende  Kr.  0,00                                        Ingen Tiende , Skr 19/9.1917
 
Adkomster:
Nr. 1a   -  dateret 1872, 20/9    - tinglæst  1872, 14/9  - nr 16 – Folie 78
Tømre Lars Jørgensen ,  skøde fra Hans Hansen paa huset med have  for 1200 Kr. og Fribolig
 
1b  dateret 1921, 22/12 -  tinglæst  1922, 26/1  -   Nr. 44  - Folie 537
Samme, Skøde  fra Niels Chr. Hansen paa M.Nr 20b
 
2  - dateret 1922, 5/1  - tinglæst  1922, 26/1       nr 44  - folie 538
Maren Jørgensen født Hansen, Skifteudskrift som Adkomst paa M. Nr. 20b
 
3  -dateret 1924, 29/4  - Tinglæst  1924, 1/5  -     Nr  46 -  folie 823
Niels Christian Arndal,  Skifteretsudskrift som adkomst paa M. Nr. 20b