Stige, Lumby sogn, Odense amt

 

Om Stige står der i Wikipedia: Stige oplevede en vis befolknings- og bebyggelsesudvikling i 1700-tallet, idet flere skippere byggede deres huse på jord, som 1718 var tillagt det fynske ryttergodsdistrikt.

De to første skippere havde angiveligvis fået tilladelse i 1696 og 1697 til at opføre deres huse på egen bekostning på vilkår, at bygningerne efter deres død skulle tilfalde kongen

og derefter kunne bortfæstes. Dette skete imidlertid ikke.

 Omkring 1704 og igen omkring 1714 havde Odenses magistrat ønsket, at skipperne skulle flytte til købstaden, men stiftamtmændene havde støttet skipperne, og udfaldet blev fra 1718, at de skulle betale landgilde til regimentskassen.

 Angiveligt drejede det sig om 8 skippere. Skipperne sejlede i slutningen af 1700-tallet på skibe, der ejedes i anparter af borgere i Odense og dem selv. En del af disse skibe gik på langfart til Middelhavet, Lissabon, Norge, Lübeck og Østersøen foruden København.

Senere fik fiskeriet betydning ved siden af skibsfarten. I en beskrivelse fra 1806 hedder det: "

I Lumbye Sogn ligger det bekjendte Fiskerleje Stige, som ernærer sig af Søefarten, og noget Fiskerie, forbi dette Fiskerleje gaaer Kanalen til Odense. Byen Stige har 9 Boelsteder eller halve Gaarde, 8 Huse med Jord og 42 uden Jord ".

 

 

Og på siden www.odensefjord.dk står der: Ganske vist bestod byen kun af ganske få gårde og huse i slutningen af 1600-tallet, men i løbet af de næste hundrede år udviklede byen sig til en stor og driftig skipperby med i første omgang sejlads på Østersøen,

siden også til England, Holland og Frankrig samt havne ved Middelhavet.

 I 1733 var 15 skibe hjemmehørende i Stige og i 1769 kulminerede det med 30 skibe.

Opsvinget i Stige skete til dels på bekostning af Kerteminde, men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, og da Odense Kanal blev taget i brug i 1804, flyttede man havnen ind til Odense, og det var intet mindre end en katastrofe for Stige, for de  velhavende skippere og søfolkene flyttede med og efterlod både tomme boliger og pakhuse.

Byens storhedstid som søfartsby varslut.

 

(tilsendt af Grethe Olsen)